Adblocker

Met een Adblocker kun je reclame op websites onzichtbaar maken. Dat geeft doorgaans een prettiger surfervaring. Je kunt hiervoor een (gratis) browserextensie downloaden.

Anoniem internetten

Onder anoniem internetten of anoniem surfen verstaan we het internet op gaan zonder dat jouw identiteit te herleiden is. Dat doe je bijvoorbeeld via een VPN-verbinding. Je IP-adres is dan niet langer herleidbaar tot jouw persoonlijke gegevens. Bovendien is jouw surfgedrag ook niet te volgen voor derden en heb je ook minder last van gerichte reclame. VPN-gebruikers die anoniem internetten heel belangrijk vinden hebben een VPN-dienst zonder DNS-lek nodig, die hun surfgedrag niet logt.

BitTorrent

De term BitTorrent kan zowel op het protocol als het programma duiden. BitTorrent is een protocol waarbinnen bestanden kunnen worden uitgewisseld op P2P-basis. Dat is mogelijk met het gelijknamige BitTorrent-programma. Gebruikers downloaden bestanden van anderen, die deze bestanden beschikbaar stellen door ze te uploaden.

Browserextensie

Met een browserextensie kun je heel eenvoudig extra functionaliteiten toevoegen aan je browser, voor het anoniem browsen. Sommige VPN-providers bieden een (gratis) browserextensie aan waarmee je je online veiligheid direct kunt verhoren. Een soort VPN voor je browser, maar meestal niet met alle functionaliteiten van een complete VPN-verbinding. Een ander voorbeeld van een browserextensie is bijvoorbeeld AdBlocker.

Censuur

Als een overheid bepaalde (journalistieke( content blokkeert, online of offline, spreken we van censuur. In deze landen genieten mensen doorgaans ook geen vrijheid van meningsuiting.

Cookies

Cookies of Magic Cookies zijn eigenlijk data. Jouw data worden vanuit een server naar je browser gestuurd, die de data opslaat. Bij een volgend bezoek kan je browser eenvoudig zien wat een gebruiker gedaan heeft. Op die manier worden inloggegevens bijvoorbeeld automatisch ingevuld, maar kan surfgedrag ook bijgehouden worden. Dat laatste is (voor veel VPN-gebruikers) onwenselijk.

Darkweb

Het Darkweb is het gedeelte van het internet dat niet geïndexeerd is en dus niet vindbaar is via normale zoekmachines. Op het Darkweb vinden allerlei activiteiten plaats. Vaak wordt dit deel van het internet geassocieerd met criminele activiteiten. Hoewel het zeker waar is dat dit soort zaken op het Darkweb voorkomen, wordt het Darkweb ook gebruikt door mensenrechtenactivisten en journalisten. Het grote voordeel van het Darkweb is dat je er niet eenvoudig vindbaar bent. Zoekmachine DuckDuckGo is één van de weinige zoekmachines die hier wel van pas kan komen. De zoekmachine kan in tegenstelling tot Google en Bing! wel pagina’s op het Darkweb vinden.

Deepweb

Met Deepweb worden alle internetlocaties aangeduid die niet geïndexeerd zijn door zoekmachines. Het grootste gedeelte van het internet bestaat uit het Deepweb en kan alleen bereikt worden met een specifieke URL. Informatie en documenten die niet vindbaar hoeven of mogen zijn maar wel online staan, bevinden zich in het Deepweb.

Dedicated IP

De meeste VPN-diensten schermen je persoonlijke IP-adres af en laten in plaats daarvan een algemeen IP-adres zien aan websites. Sommige online diensten herkennen het algemene adres en ontzeggen gebruikers de toegang, omdat het niet is toegestaan verbinding te maken via een VPN. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Netflix. Met een dedicated IP-adres krijgen VPN-gebruikers toch een uniek IP-adres dat niet hetzelfde is als hun eigen adres. Zo kunnen zij toch anoniem internetten met een uniek IP-adres. Sommige VPN-diensten bieden daarom een dedicated IP aan.

DNS/DNS-lek

DNS betekent Domain Name System. Het is een internetprotocol dat IP-adressen opzoekt die corresponderen met internetadressen. Elke website heeft een corresponderend IP-adres, en dat geldt ook voor iedere internetgebruiker. Die informatie wordt uitgewisseld als een gebruiker verbinding wil maken met een website en andersom.

Bij een DNS-lek verloopt het opvragen van informatie niet via de VPN-verbinding. Het IP-adres is niet afgeschermd en de gebruiker is dus te herleiden aan het eigen IP-adres. Een DNS-lek brengt een groot risico met zich mee in termen van veiligheid en is dus zeer onwenselijk bij gebruik van een VPN.

Encryptie

Encryptie betekent niets anders dan ‘versleuteling’. Een goede of de beste VPN zorgt ervoor dat jouw gegevens versleuteld worden. Anderen kunnen jouw gegevens dan niet uitlezen, waardoor je online veiligheid een stuk beter wordt door het gebruik van een VPN. Er zijn verschillende vormen van encryptie, waarbij 256-bit encryptie doorgaans als de beste beschouwd wordt. Zie ook ‘Versleuteling’.

5-Eyes principe

Een samenwerking van vijf landen: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. Deze landen wisselen informatie uit. Dit is van belang als je waarde hecht aan je privacy. Bij het afsluiten van een VPN-abonnement kun je het beste kiezen voor een aanbieder die geen banden en verplichtingen heeft met één van deze landen.

9-Eyes principe

Hetzelfde als het Five-Eyes principe, maar dan uitgebreid met Frankrijk, Denemarken, Noorwegen en Duitsland.

14-Eyes principe

Hetzelfde als het Nine-Eyes principe maar dan uitgebreid met Zweden, België, Italië, Spanje en Duitsland. De samenwerking tussen deze landen is minder intensief dan die bij het Five-Eyes principe.

Firewall

Een firewall is een digitale muur die internetverkeer kan tegenhouden. Een firewall wordt bijvoorbeeld ingezet om hacks en malware tegen te houden, maar kan ook door repressieve overheden worden gebruikt om het internet af te schermen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in China, waar de overheid een groot aantal websites ontoegankelijk maakt voor gebruikers. Met een VPN kun je de Chinese firewall en andere wél omzeilen. Beste VPN voor China lees hier meer.

Geografische blokkade (omzeilen)

Sommige websites willen niet dat jij vanuit het buitenland gebruik maakt van hun diensten. Dat geldt bijvoorbeeld voor Ziggo of Netflix. Zonder VPN kan een website precies zien waar jij je bevindt. Je krijgt te maken met een geografische blokkade als je vanuit het buitenland je Nederlandse Ziggo-account wilt gebruiken. Die geografische blokkade kun je gelukkig omzeilen met een VPN, waarmee je heel eenvoudig je locatie manipuleert. Zo kun je vanuit het buitenland toch toegang krijgen tot een dienst, of vanuit Nederland toegang krijgen tot de Amerikaanse versie van Netflix.

IP-adres

Iedere internetgebruiker heeft een uniek IP-adres (Internet Protocol-adres). Dit is een persoonlijke code die je herkenbaar maakt voor websites en andere gebruikers. Lees meer over wat is een IP-adres.

Kill switch

Een functionaliteit in VPN-software die je internetverbinding verbreekt als er een ‘lek’ ontstaat. Op het moment dat je niet beschermd bent sluit de software je internetverbinding direct af, zodat je gegevens niet te zien zijn. Dit is vooral van belang bij gebruikers die altijd veilig het internet op moeten kunnen.

Logs/loggen

Sommige VPN-providers houden bij wat gebruikers doen. Dat heet ‘loggen’. Wie prijs stelt op zijn of haar privacy doet er goed aan een provider uit te kiezen die geen logs bijhoudt.

Malware

Malware is een verzamelnaam voor software die bedoeld is om gebruikers schade toe te brengen. Een virus is een voorbeeld van malware, net als ransomware. Een VPN is biedt geen volledige bescherming tegen malware maar kan wel helpen veiligheidsrisico’s te minimaliseren als je online gaat.

Openbare WiFi

Een openbare WiFi hotspot betekent gratis internet, maar veel van deze hotspots zijn niet of nauwelijks beveiligd. Als je gebruik wilt maken van zo’n hotspot in de trein of in een café is het slim dat te doen over een VPN-verbinding. Zonder enige vorm van beveiliging zijn je gegevens eenvoudig te achterhalen.

OpenVPN

Dit is één van de bekendste en meest veilige protocollen waarmee VPN’s kunnen worden opgezet.

P2P-server/-verkeer

Met P2P wordt peer-to-peer aangeduid. P2P-verkeer ontstaat als twee personen online gegevens uitwisselen, bijvoorbeeld met behulp van een torrent. Zo is het mogelijk een film te uploaden, zodat een ander de film kan downloaden.

Proxy/proxyserver

Een proxy of proxyserver is een server die tussen jou en je computer in staat. Een proxy kan allerlei functies hebben. Zo zijn er proxy’s die online verkeer sneller laten verlopen of beter beveiligen. Een proxy lijkt in sommige opzichten op een VPN maar is niet hetzelfde.

Een VPN-verbinding is veiliger. Toch kan een proxyverbinding handig zijn. Websites zoals The Pirate Bay opereren vaak onder verschillende proxy’s zodat ze altijd een werkende versie van de website in de lucht kunnen houden. Lees meer over wat is een proxy en proxyserver.

Ransomware

Ransomware is een vorm van malware waarbij servers worden gehackt en data ‘gegijzeld’ wordt. Tegen betaling krijgt de eigenaar van de server pas weer beschikking over de data. Ransomware wordt steeds vaker ingezet en vormt een bedreiging voor bedrijven met slecht beveiligde IT-omgevingen.

Router

Met router wordt in dit geval een consumentenrouter bedoeld. Met een router kun je thuis een netwerk opzetten, door je router te verbinden met het internet en je computernetwerk. Het is ook mogelijk je VPN over je router te laten lopen, zodat alle apparaten die verbinding maken met de router automatisch met een VPN beveiligd zijn. VPN router instellen?

Server

Een server kan een fysieke computer zijn of een programma, maar meestal hebben we het over een webserver. Dit is een programma dat verzoeken ontvangt en naar een zogeheten ‘client’ stuurt. Als je een website wilt bezoeken stuurt jouw computer een verzoek naar de server, die vervolgens informatie terugstuurt. Als je gebruik maakt van een VPN-verbinding kun je vaak een keuze maken uit allerlei servers waarmee je kunt verbinden. Je internetverkeer verloopt dan (versleuteld) via die server.

Streamen

Met streamen bedoelen we het bekijken of beluisteren van online content zonder het te downloaden. Je beschikt dus niet over de bestanden, maar gebruikt deze via een kanaal zoals Spotify of Netflix. Je hebt hiervoor wel een werkende, snelle internetverbinding nodig. Streamen is gewoon mogelijk als je een VPN gebruikt. Lees meer over downloaden en streamen.

Surfaceweb

In tegenstelling tot websites in het Deepweb zijn websites die onder het Surfaceweb vallen wel vindbaar via zoekmachines als Google. Het Surfaceweb maakt slechts een klein deel uit van het totale aantal webpagina’s dat bestaat. De tegenhanger van het Surfaceweb is het Deepweb, waar het Darkweb onderdeel van uit maakt.

TOR

VPN en TOR is eigenlijk een afkorting en staat voor The Onion Router. Meestal wordt TOR gebruikt in relatie tot het TOR-netwerk of browser. Met een TOR-browser kun je het Darkweb op, waarbij je websites die eindigen op extensie ‘.onion’ kunt bezoeken. Zonder TOR-browser is dat niet mogelijk. Versleuteling

Dit is een synoniem van ‘Encryptie’. Zie ‘Encryptie’.

URL

Als internetgebruiker voer je een webadres in, in een webbrowser. Dat adres is altijd een URL, een Uniform Resource Locator. Met een URL hoeft een gebruiker geen uniek IP-adres in te voeren, maar een veel eenvoudiger set letters of woorden. Deze wordt door de browser en een DNS-server omgezet in een IP-adres zonder dat de gebruiker dat ziet.

Virus

Met een virus wordt in dit geval een computervirus bedoeld. Een virus is een ongewild programma dat schade aan kan richten op een website. Hackers gebruiken virussen bijvoorbeeld voor het versturen van spam. Een bekend voorbeeld van een virus is het Trojan Horse virus, dat in andere software verscholen zit.

Virusscanner

Met een virusscanner is het mogelijk een computer te controleren op de aanwezigheid van virussen en deze te verwijderen.

VPN

VPN staat voor Virtual Private Network. Een dergelijk netwerk fungeert als tussenstation tussen je computer en een website.

Een VPN versleutelt jouw data en voorziet je van een ander IP-adres zodat je anoniem het internet op kunt. Met een goede VPN surf je veiliger en anoniem en heb je meer mogelijkheden op het internet, zoals content bekijken uit andere landen of vanuit het buitenland.

VPN-provider

Een aanbieder van VPN-diensten. Een VPN-provider of VPN-aanbieder biedt een VPN-netwerk aan en stelt software tot je beschikking zodat je vanaf jouw computer of mobiel apparaat eenvoudig een VPN-verbinding opzet. Er bestaan betaalde en gratis VPN-diensten. De betaalde zijn bijna altijd sneller en veiliger dan de gratis diensten.

VPN-router

Een router die standaard is uitgerust met een VPN. Niet alle routers zijn hiervoor geschikt. Veel routers die telecomaanbieders leveren kunnen vooralsnog niet worden voorzien van een VPN. Lees hier alles over de beste VPN routers.

VPN-software

Een VPN-abonnement komt bijna altijd met software van de VPN-provider. Je installeert de software vaak in een handomdraai op je apparaat. De software stelt je in staat je VPN eenvoudig op te zetten en in- en uit te schakelen.

VPN-verbinding een internetverbinding die loopt via een Virtual Private Network. Een VPN-verbinding kun je meestal eenvoudig opzetten en aan- en uitschakelen met software van een VPN-aanbieder.