Onderzoek

Meeste Nederlanders bezorgd voor grootschalige cyberaanval

Bart

Een ruime meerderheid van de Nederlanders is bezorgd voor een cyberaanval die onze economie en samenleving kan ontwrichten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van VPN.nl onder 1.045 Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard.

72 procent van de bevolking denkt dat de Nederlandse economie en samenleving kwetsbaar is voor cyberaanvallen, terwijl maar 14,6 procent er vertrouwen in heeft dat Nederland voldoende is beschermd.

Groeiend aantal mensen bezorgd

Een grootschalige cyberaanval kan onze economie en samenleving ontwrichten, bijvoorbeeld door ziekenhuizen, energiecentrales of betaalsystemen plat te leggen.

Bijna 60 procent van de Nederlandse bevolking maakt zich daar weleens zorgen over. Dat is een stijging van 35 procentpunt ten opzichte van 2018, toen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een peiling deed.

De oorlog in Oekraïne heeft er aan bijgedragen dat meer mensen zich bekommeren over cyberaanvallen. Rusland voert in het land regelmatig cyberaanvallen uit op vitale infrastructuur, zoals internetsystemen en energiecentrales. Gevoelsmatig is de dreiging groter dan ooit tevoren.

Koen Kuijper – VPN.nl

Slechts 17 procent van de Nederlanders maakt zich geen zorgen over cyberaanvallen, terwijl 25 procent er neutraal in staat.

60-plussers meest ongerust

Opvallend is dat met name 60-plussers zich zorgen maken. Bijna 70 procent van hen is ongerust over een ontwrichtende cyberaanval op Nederlandse bodem, terwijl dit onder jongere mensen (tussen de 18 en 30 jaar) ‘maar’ 40,5 procent is.

Reële kans

De Rijksoverheid houdt er rekening mee dat het conflict in Oekraïne op verschillende manieren de nationale veiligheid van Nederland kan raken, waaronder een cyberaanval, die vitale delen van bestuur, infrastructuur, economie of samenleving kunnen raken.

Ruim driekwart van de Nederlanders acht de kans dan ook groot we de komende jaren worden getroffen door een of meerdere cyberaanvallen, zeggen de cijfers uit ons onderzoek.

Nederland is kwetsbaar

In het geval we te maken krijgen met een cyberaanval, denkt 72 procent van de Nederlanders dat we kwetsbaar zijn.

Dat onze infrastructuur kwetsbaar is, werd pijnlijk duidelijk tijdens de landelijke storing van de NS op zondag 3 april. Vele duizenden reizigers strandden toen, omdat er geen treinen reden. Op Schiphol stonden er enorme rijen bij de bussen en parkeergarages.

Weinig vertrouwen

Volgens het kabinet staat Nederland goed te boek in de strijd tegen cyberaanvallen, blijkt uit een brief die 13 april verscheen aan de Tweede Kamer, voorafgaand aan een debat over digitale dreiging.

De Nederlandse bevolking is echter beduidend minder positief: slechts 14,6 procent heeft er vertrouwen in dat we voldoende beschermd zijn tegen cyberaanvallen, blijkt uit het onderzoek van VPN.nl.

Het is zorgwekkend dat er onder de bevolking zo weinig vertrouwen is in onze cyberveiligheid. Het is een taak van de overheid om te laten zien dat Nederland wel degelijk goed voorbereid is.

Koen Kuijper – VPN.nl

Geen concrete aanwijzing

Concrete aanwijzingen voor een grootschalige aanval op Nederlandse bodem zijn er op dit moment niet, stelt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

In de afgelopen jaren zijn er wel diverse organisaties, zoals de universiteit van Maastricht en de GGD, slachtoffer geworden van een kleinere cyberaanval. Maar deze werden hoogstwaarschijnlijk niet aangestuurd door of uitgevoerd met medeweten van een ander land.

Meer investeringen nodig

Moet er meer worden geïnvesteerd in cyberveiligheid?

78,1 procent van de Nederlanders vindt van wel. Slechts 2,4 procent vindt dit niet nodig.

Ook de Cyber Security Raad trekt deze conclusie. Volgens hen moet Nederland tot aan 2024 nog eens 833 miljoen euro extra investeren om zich te kunnen wapenen tegen cyberaanvallen.

De adviezen van de cybersecurityraad liggen er al jaren en het wordt tijd dat we ze serieus gaan nemen.

Dave Maasland (Directeur ESET Nederland)

Het lijkt er inmiddels wel op dat internationale cyberveiligheid hoog op de politieke agenda staat. Ook in de media is er veel aandacht voor.

Taak van overheden en bedrijven?

Het beschermen van vitale infrastructuur, zoals communicatiesystemen, betalingsverkeer, ziekenhuizen en energiecentrales is in de eerste plaats een taak van de overheid en het bedrijfsleven.

Toch kun je ook zelf maatregelen nemen om je eigen privacy en veiligheid op het internet te beschermen. Op deze site vind je hiervoor een handig kennisdossier met 101 tips.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd conform richtlijnen van ISO 20252.

Een volledige verantwoording vind je hier terug.

Voor vragen of opmerkingen kun je contact op nemen met Koen Kuijper via koen@vpn.nl.

Geen reacties

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.