Disclaimer

De informatie en vergelijkingsresultaten op VPN.nl zijn met de uiterste zorg samengesteld. Daarbij zal getracht worden om alle getoonde informatie regelmatig aan te passen, overeenkomstig aan de ontwikkelingen op het gebied van de digitale wereld. Verder zal worden getracht om al de gegevens die wij hebben verzameld zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.

Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden die op onze website gepubliceerd zijn. Ook indien er sprake mag zijn van een storing of onderbreking van de website, wat resulteert in een vertraging van de door u opgevraagde informatie, wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard.

Web 2.0 regels

VPN.nl biedt internetgebruikers de mogelijkheid om reacties te plaatsen op artikelen/nieuwsberichten.

Gebruikers

Internetgebruikers die reageren op artikelen dienen zich ten allen tijde respectvol en eerlijk te gedragen en alleen informatie plaatsen die naar eigen weten en verstand correct is.

In de Privacy Policy leest men terug hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Reacties

Reacties dienen bovendien aan enkele voorwaarden te voldoen:

  • Een reactie moet betrekking hebben op het artikel en mag geen scheldwoorden, bedreigingen of discriminaties bevatten.
  • Een reactie mag geen (verborgen) advertenties/reclame bevatten.
  • Een reactie moet worden geplaats onder een daadwerkelijk actief e-mail adres.

Verder mag een reactie:

  • Geen stelling innemen alsof iets wetenschappelijk is, zonder dat dit onderbouwd is met goede bronnen
  • Geen fake-nieuws verspreiden

Ook is het niet toegestaan om als één persoon meerdere reacties onder verschillende namen te plaatsen.

Alle gebruikers van het platform kunnen de reacties lezen en gebruiken. Het is niet mogelijk om zelfstandig reacties aan te passen of te verwijderen. Dit kan wel in overleg met de redactie

Moderatie

Reacties worden dagelijks gescreend door iemand uit het redactiecollege en worden verder door softwaretoepassingen gecontroleerd op spam, grof taalgebruik en externe links.

De moderator wordt het recht voorbehouden om reacties die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, zonder opgaaf van reden te verwijderen.

Daarnaast hebben moderators het recht om in te grijpen als gebruikers van het platform zich niet aan de Web 2.0 regels houden. Er zal eerst een waarschuwing worden verzonden aan het e-mailadres van de overtreder. Bij herhaling zal de moderator de internetgebruiker op basis van IP- en mailadres blokkeren, zodat het voor hem/haar onmogelijk wordt om te reageren op artikelen.

Verantwoordelijkheid

VPN.nl is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de site plaatsen in een reactie. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Reacties van bezoekers worden ten allen tijde gezien als persoonlijke meningen of ervaringen en reflecteren op geen enkele manier de denkwijze of standpunten van VPN.nl.

Advertising policy (advertenties)

Op VPN.nl wordt gebruik gemaakt van advertenties.

Deze advertenties bestaan uit:

  • Productvergelijkingen met een doorklikfunctie naar de website van de adverteerder.
  • Directe links naar adverteerders

Bij het bezoeken van een derde partij via een advertentie, kan het voorkomen dat de derde partij een cookie achterlaat op het apparaat wat je gebruikt.

Het copyright van de inhoud van deze website berust bij Humbird B.V. (onder: KvK nr. 64810372). Alle rechten zijn voorbehouden. Het is verboden om zonder toestemming van VPN.nl, stukken en/of gedeelten van de website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken voor zakelijke doeleinden, in enige vorm of op enige wijze.